Upravni odbor

Predsednik: g. Boris Petre, boris.petre@gmail.com
Podpredsednik: g. Milan Fras
Sekretar: g: Stanko Jamnikar; stanko.jamnikar@gmail.com
Predstavnik strokovnega odbora: g. Branko Vališer; branko.valiser@gmail.com
Predstavnica za medije: ga. Danica Ksela
Član: g. Matjaž Bajgot
Članica: g. Mija Aleksić
Članica: ga. Lidija Kobal
Član: g. Janez Možič

USODNI 4. JULIJ

Zgodilo se je 4. julija 1995. Na pobudo Branka Vališerja, Kamila Frasa in Aline Cunk se nas je okrog 20 zbralo na neformalnem sestanku v gostilni Žunko. Takrat že uveljavljeni mladi karateisti so se odločili, da ustanovijo Karate klub, ki bo imel sedež v Selnici ob Dravi, osnovni cilj kluba pa bo vzgajati mlade karateiste in s tem omogočiti mladim, da prosti čas prežive aktivno. Ideja se nam je zdela zelo zanimiva, zato je bilo takoj jasno, da bo do ustanovitve v predvidenem roku tudi prišlo. Že naslednji dan so bile opravljene uradne formalnosti, deset pobudnikov je z overjenim podpisom sodelovalo pri ustanovitvi, sledil je ustanovni občni zbor, na katerem smo izvolili prvo predsedstvo, 25.9.1995 pa je sledila že prva uradna predstavitev v telovadnici Osnovne šole Selnica ob Dravi. Veščine karateja so prikazali Alina, Kamil in Branko, na predstavitvi pa so sodelovali tudi karateisti iz Lovrenca na Pohorju. Prva predstavitev je navdušila 29 mladih. Pričeli so z aktivne treninge in že po dobrih treh mesecih so bili pripravljeni na prve izpite.

Ob ustanovitvi je bilo verjetno kar precej takih, ki so bili prepričani, da je Karate klub muha enodnevnica, a so se zmotili. Število članov se je iz leta v leto povečevalo, aktivno delo tako trenerjev kot mladih karateistov pa je obrodilo sadove. Brez dvoma je v Selnici to edini športni klub, ki združuje največje število otrok, po desetih letih pa se lahko klub pohvali s številnimi odličnimi rezultati tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Danica Ksela – članica IO

FAKSIMILE USTANOVNE SKUPŠČINE

upravniodborscan

MISLI OB USTANOVITVU SHOTOKAN KARATE-DO KLUBA SELNICA OB DRAVI

Stanko Jamnikar:
V mesecu juniju leta 1995 sem z velikim veseljem prejel vabilo na ustanovno skupščino karate kluba Selnica ob Dravi.
Že takoj ob prejemu vabila me je prešinila misel: »Končno se je nekdo opogumil in bo pričel treninge karateja tudi v Selnici ob Dravi.« O tem, da se skupščine ne bi udeležil, sploh nisem razmišljal. Vedel sem, da ob zagnanosti in optimizmu tam zbranih ne bo težko realizirati ideje o začetku treniranja karateja v Selnici ob Dravi.
Po 10 letih delovanja kluba mislim, da so dani dobri pogoji za delovanje in se za bodočnost karateja v Selnici ni treba bati.
Na koncu naj zaželim še veliko let dela in uspehov vsem, ki kakorkoli sodelujejo v delovanju kluba.

Leon Brišnik:
Karate klub je bil ustanovljen z namenom, da bogati okolje, v katerem deluje, in daje veselje ljudem, ki ga vodijo, in ljudem, ki v njem trenirajo veščine karateja. Upam, da bo v prihodnosti prinašal še veliko veselja.

Danilo Budja:
Človek teži k temu, da bi spoznal meje svojih sposobnosti. Karate je ena od poti, ki nam to omogoča. Pomembno je vztrajati, kajti njegova prava vrednost se pokaže šele po dolgih letih treninga. Primeren je za vsa obdobja življenja. Otrokom dviguje samozavest in jim okrepi delovne navade, v srednjih letih omogoča dokazovanje na tekmovanjih, v zrelih letih pa vzdržuje dobro psihično in fizično kondicijo. Trenirate ga lahko tekmovalno ali rekreativno.
Sam ga vadim 25 let in ni mi žal časa, ki sem ga zato porabil. Ko treniraš karate, te prevzame, še preden ugotoviš, kaj zares nosi v sebi.

Zdenka za Slavka Cunka:
Že pri svoji hčerki sem ugotovil, da je karate pozitiven šport, ki dviga samozavest, znanje, oliko, spoštovanje in še bi lahko našteval. Zato sem se takoj odzval povabilu, da se v Selnici ustanovi karate klub. Ni mi žal, kajti zanimanje mladih za karate iz leta v leto narašča, tudi to je razvidno iz številnega članstva.

Milan in Vida Fras:
V Selnici ob Dravi primanjkuje športnih objektov in drugih vadbenih prostorov za potrebe in razvijanje predšolskega in šolskega športa, kvalitetnega in vrhunskega športa. Da bi v Selnici ob Dravi sledili trendom, smo ustanovili Karate klub Selnica ob Dravi in omogočili mladim športnikom, da se vključijo v že razvito panogo. Poseben pečat so ji dali mladi trenerji Branko Vališer, Milan Ketiš in Kamil Fras. Po desetih letih aktivnega dela je Karate klub dosegel vrhunske rezultate doma in v tujini, občino Selnica ob Dravi pa je promoviral daleč naokrog.

Tinka Kovač:
Ko se mi spomini vračajo desetletje nazaj, sem vesela, da sem takrat tudi jaz verjela v tiste mlade karateiste, ki so imeli željo v Selnici ob Dravi ustanoviti svoj klub in mladim Selničanom omogočiti trening karateja. Danes je klub dokaz, da takrat to ni bila le muha enodnevnica, kajti v teh letih je s pomočjo trenerjev in vodstva vzgojil veliko dobrih karateistov, med njimi so tudi takšni, ki branijo njegove barve tudi zunaj naše domovine. Deset let je lepa doba, je plačilo za trud in vztrajnost in dobra spobuda za naprej, da postane še večji in še boljši.

Danica Ksela:
Ko so me Branko, Kamil in Alina povprašali, če sem pripravljena sodelovati pri ustanovitvi Karate kluba, sem brez razmišljanja privolila. Razlog je bil samo eden. Vsak športni klub v kraju je za mlade dobrodošel, saj otrokom omogoča zdrav način življenja.

Branko Vališer:
Odločil sem se, da prenesem znanje in izkušnje na mlade v domačem okolju. Bil sem eden izmed pobudnikov za ustanovitev društva. Z velikim veseljem sem pristopil k ustanovitvi Karate kluba.