Zakaj trenirati karate

 

 

Karate je šport in borilna veščina, kateri skupaj ponujata priložnost, da se s tem pridobi zdrav in uravnotežen način življenja. Z dolgoletnim treniranjem omogoča zelo dobro fizični, umski in duhovni nivo.

Karate nudi: 
1. Zdrav način življenja
2. Boljšo fizično pripravljenost
3. Povečanje samozavesti in tudi povečanje zrelosti
4. Postavljanje in doseganje visokih ciljev v življenju, kakor tudi v karateju
5. Prilagajanje in zrelo dokazovanje v lokalni in širši skupnosti
6. Vseživljenjsko vztrajnost

  1. Vseživljenjsko treniranje

 

Karate, ali kot šport ali kot borilna veščina, vzpodbuja in razvija koncentracijo in zavest. Čeprav trening karateja od nas zahteva veliko odrekanja, njegovo treniranja nudijo osnove za učenje in treniranje življenjskih veščin kot so skromnost, vzajemno spoštovanje, iskrenost, pozitivno razmišljanje, lepo vedenje, visoke standarde v družbi,…