Uvodna Beseda

 

Ob desetletnici našega kluba se je porodila zamisel, da bi bilo dobro ob jubileju zbrati in objaviti vse aktivnosti in rezultate, ki smo jih dosegli v tem času. Verjemite mi, ni jih bilo malo. Zato smo se odločili, da izdamo bilten, kjer bomo lahko predstavili svoje delo širši javnosti.

Namen Karate kluba Selnica ob Dravi je povezovanje vseh otrok, ki se ukvarjajo s karate športom, ne glede na spol. V klubu skrbimo za izobraževanje strokovnih kadrov, prirejamo tekmovanja, ustvarjamo pogoje za uspešno delo, zagotavljamo sodelovanje naših tekmovalcev na različnih tekmovanjih in zastopamo slovenski karate.

Pri našem delu nam veliko pomagajo: lokalna skupnost, sponzorji, donatorji in organizatorji tekmovanj, ki se jim ob tej priložnosti prisrčno zahvaljujem. Posebna zahvala gre strokovnemu kadru in predstavnikom kluba. V veliko oporo pa so nam starši naših otrok, ki venomer najdejo čas in prisluhnejo številnim aktivnostim, ki so potrebne za delovanje kluba. Brez njihove pomoči bi bilo naše delo oteženo.

Karate kot športna disciplina razvija visoko stopnjo koordinacije gibov telesa, je idealen šport kot dopolnilo k drugim športom in razvija tudi psihično neodvisnost otrok. Ob treningu otrok doseže visoko stopnjo zaupanja vase in v svoje sposobnosti. Karate je lahko terapija za hiperaktivne otroke, pri manj aktivnih pa poveča aktivnost in splošno razgibanost telesa.

To je antična borilna veščina, ki ne uporablja orožja. Temelji na popolni sinhronizaciji telesa in se ne zanaša na fizično moč človeka. V karateju sta telo in um nerazdružljiva.

Vseh teh lastnosti karateja kot borilne veščine se v našem klubu dobro zavedamo, zato vztrajamo pri svojem delu, kljub težavam, ki nas spremljajo. Želimo, da naši otroci najdejo pravo pot (KARATE NI SENTE NASHI – karate ne pozna napada prvi) in dosegajo zavidljive športne rezultate.

Ob tem pa naj nikoli ne pozabijo japonskega reka: MAZO SONO KOKORO NO TADASE – najprej očisti svoj um!

Predsednik kluba:
1999-2011

Janko Stojković, l.r