NOVI UO NAŠEGA KLUBA

V začetku maja smo imeli zbor članov, volilno skupščino kluba, kjer smo po štirih letih ponovno izvolili vodstvo kluba. Veliko članov UO je ostalo istih. Za dosedanjo sodelovanje pri vodenju kluba se zahvaljujemo Maletič Ninu, Možič Janku in Lahovnik Mirjani.

Novi UO:

Predsednik: g. Boris Petre, boris.petre@gmail.com
Podpredsednik: g. Milan Fras
Sekretar: g: Stanko Jamnikar; stanko.jamnikar@gmail.com
Predstavnik strokovnega odbora: g. Branko Vališer; branko.valiser@gmail.com
Predstavnica za medije: ga. Danica Ksela
Član: g. Matjaž Bajgot
Članica: g. Mija Aleksić
Članica: ga. Lidija Kobal
Član: g. Janez Možič

kamil